Leksikon

sammensatte trusler

er trusler om, eller bruken av, en kombinasjon av ulike virkemidler for å utnytte sårbarheter, skape uro og oppnå bestemte politiske eller strategiske mål. Sammensatte trusler kan opptre i hele krisespektret fra fred til full konflikt. 

Disse virkemidlene kan være av både militær, politisk, økonomisk, sivil, informasjonsmessig og juridisk art, og benyttes mot sårbarheter innenfor alle samfunnssektorene.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.