Leksikon

Schengen-avtalen

Kart over hvilke land som er medlem av Schengen,
Lilla: land som er medlem av Schengen og EU. Blå: land som er medlem av Schengen men ikke EU. Grønn: land som er medlem av EU men ikke Svchengen. Foto: https://www.schengenvisainfo.com/ (CC BY-SA 4.0).

Schengen-avtalen er en avtale om politisamarbeid, justissamarbeid og gradvis opphevelse av grensekontrollen. Avtalen ble undertegnet av fem EU-land i 1985. I dag deltar de fleste EU-land i samarbeidet. I tillegg er Norge, Liechtenstein, Sveits og Island med i Schengen, selv om disse landene ikke er EU-medlemmer. Mellom medlemslandene er det vanligvis ikke passkontroll. Avtalen er en del av EUs traktatverk.

Medlemmer (26): Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.