Leksikon

sharia

Sharia er islams hellige lov. Loven er summen av Guds påbud og forbud slik disse kommer til uttrykk i Koranen og i Profetens sunna (tradisjon, nedtegnet i hadith-litteraturen). Ettersom koranteksten bare inneholder et begrenset antall vers som direkte angår juridiske forhold, blir teksten supplert med hadith-tekster, profetens tradisjon. Gjennom rettsvitenskapen, fiqh, studeres loven og det utvikles tolkningsprinsipper for denne.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.