Leksikon

spesialstyrke

En spesialstyrke er en mindre militær enhet som har spesielle oppgaver innen rekognosering, ukonvensjonell krigføring og spesialoperasjoner. I mange land har spesialstyrker en rolle innen kontraterrorisme, ofte i samarbeid med politistyrker. Tradisjonelt utfører spesialstyrker oppdrag innen fem kategorier:

  • Kontraterrorisme
  • Ukonvensjonell krigføring
  • Tilretteleggelse av fremmede staters indre forsvar (som opplæring av lokale styrker)
  • Rekognosering (fysisk observasjon for å skaffe opplysninger om operasjonsområdet, fiendtlige styrker, fiendtlige stillinger o.l.)
  • Direkteanslag (f.eks. fritagning av fanger eller sabotasje av infrastruktur)

Oppdragene de utfører er normalt av en slik art at bare få personer kan være med, da de må foregå raskt og uten å bli oppdaget av fienden. Dette krever mye trening, og ofte spesialutstyr, samt spesielle egenskaper hos soldatene.

De fleste spesialstyrker velger sine rekrutter blant soldater i regulære enheter, oftest ved at de melder seg frivillig til en opptaksprøve. Denne prøven foregår ofte over flere måneder. Dette gjør det mulig å se at kandidatene klarer seg under vedvarende press og slik at man får testet flest mulig sider ved dem. Andelen kandidater som blir avvist er normalt svært høy.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.