Leksikon

stabilitetspakten

Den første stabilitetspakten for Sentral- og Øst-Europa ble lansert i 1995 etter et forslag fra den daværende franske statsminister Eduard Balladur. Hensikten med denne stabilitetspakten var å legge grunnlaget for gode naboskapsforhold mellom de sentraleuropeiske statene. Dette skulle være med å lette disse staters ambisjoner om et senere medlemskap i EU.

Pakten forpliktet signaturlandene til å løse tvister om grensespørsmål og nasjonale minoriteter på en fredelig måte. Den andre stabilitetspakten ble lansert av EU i juni 1999 og gjelder for Sørøst-Europa (Balkan). I denne forbindelse ble det arrangert en stabilitetskonferanse i Sarajevo i juli 1999.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.