Leksikon

statsborger

borger av en stat. Det er opp til staten selv å bestemme hvilke krav som stilles for å regnes som statsborger. Statsborgerskap kan vanligvis bygge på ett av tre hovedprinsipper: domisil- (bosteds), territorial- (oppholds) eller avstamningsprinsippet. Å være statsborger i et land innebærer at man har visse rettigheter og plikter som følger av lovgivningen i det enkelte land.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.