Leksikon

Statsforvalter

er den øverste lederen av den statlige fylkesadministrasjonen i Norges fylker, og brukes også om det administrative apparatet som er knyttet til denne stillingen. Frem til den 1. januar 2021 var navnet Fylkesmannen.

Den enkelte statsforvalter utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på seks år. Perioden kan forlenges én gang. Norge har ti statsforvaltere. Oslo og Viken har én felles statsforvalter.

Statsforvalteren er regjerings nærmeste representant i fylket og skal se til at Stortinget og regjeringens vedtak blir gjennomført. Videre skal statsforvalteren behandle og avgjøre de saker som ved lov eller annen bestemmelse er underlagt embetet.

Statsforvalteren har fem hovedoppgaver:

  1. Flere oppgaver som sektormyndighet innenfor de områder som framgår av den administrative inndelingen. Det er som sektormyndighet at statsforvalteren har de mest omfattende oppgaver.
  2. Skal fungere som samordningsorgan både overfor kommunene og overfor regionale statlige myndigheter.
  3. Skal fungere som kontrollorgan overfor kommunene.
  4. Har oppgaver som veileder for kommunene innenfor en rekke saksområder.
  5. Har et generelt ansvar for å arbeide for eget fylke, der statsforvalteren kan ta initiativ overfor både sentrale og lokale myndigheter til utvikling og iverksetting av nye tiltak.

Nettsted: www.statsforvalteren.no

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.