Leksikon

subsidiaritetsprinsippet

(eller nærhetsprinsippet) er opprinnelig en maksime fra katolsk sosialtenking, som har blitt innført som et moderne, politisk prinsipp. Hensikten er å regulere maktfordelingen. I EU er det dette prinsippet som legitimerer overføring av mer makt til regionene, det vil si det skal være nærhet mellom dem som fatter vedtak og dem vedtakene retter seg mot.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.