Leksikon

Sykes-Picot-avtalen

Kart som viser deler av Det osmanske riket, merket opp med ulike farger og soner.
Kartet som ble utarbeidet som vedlegg til Syces–Picot-avtalen. Blått område er tiltenkt fransk kontroll; rødt britisk kontroll; grønt italiensk kontroll og gult russisk. Brunt område var tenkt under internasjonal kontroll. Områdene A og B skulle inngå i én eller flere arabiske stater. Foto: Originalkart/Stanfords Geographical Establishment London / British Library (offentlig eie).

er en hemmelig avtale inngått mellom Storbritannia og Frankrike den 16. mai 1916 om en framtidig oppdeling av Det osmanske riket. Denne avtalen inkluderte også Russland. Avtalen ble imidlertid aldri satt ut i livet, men la i ettertid mye av grunnlaget for de territorielle grensene til dagens Midtøsten. Disse ble i stor grad trukket opp basert på Storbritannias og Frankrikes interesser.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.