Leksikon

sysselmester

er en embetsmann som innehar den høyeste myndighet på Svalbard, og har myndighet som fylkesmann, politimester, notarius publicus samt underdommer i lavere rett. Lars Fause har siden 24. juni 2021 hatt stillingen som Sysselmester. Fra juli 2021 ble tittelen endret fra «sysselmann».

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.