Leksikon

sysselmann

embetsmann som innehar den høyeste myndighet på Svalbard, og har myndighet som fylkesmann, politimester, notarius publicus samt underdommer i lavere rett. Kjerstin Askolt har siden den 1. oktober 2015 hatt stillingen som Sysselmann. Fra juli 2021 endres tittelen til «sysselmester».

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.