Leksikon

ultranasjonalistiske grupper

Ultranasjonalistiske grupper er ekstremt nasjonalistiske grupperinger som arbeider for nasjonal uavhengighet, isolasjon og et sterkt statsapparat. Slike grupper har hatt varierende oppslutning i Europa. De har ulike politiske sympatier, men kan i hovedsak karakteriseres som både radikale og konservative.

Historisk tilhørende ytterste høyrefløy i nærhet av nazistiske og fascistiske grupperinger. Særlig har slike grupper gjort seg gjeldende i Tyskland, Østerrike, Italia, Slovakia, Russland og Georgia. I de senere årene har det vært en økende forekomst av høyreradikale nasjonalistiske grupper i Europa. Det er også flere grupper, særlig fra de tidligere kommuniststatene, som kjennetegnes som nasjonalistiske venstreradikale.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.