Leksikon

utvidede utenriks- og forsvarskomité, Den

 (DUUFK) fungerer som et rådgivende organ for regjeringen, og drøfter med regjeringen viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål i forkant av beslutninger.

Komiteen har samme administrasjon og ledelse som Utenrikskomiteen, i tillegg til Stortingets president og lederne i partigruppene (dersom disse ikke allerede er medlemmer). Anniken Huitfeldt (AP) som leder, Michael Tetzchner (H) som nestleder og Christian Tybring-Gjedde (FrP) som 2. nestleder.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.