Reisebrev fra USA 2019

Søndag den 27. oktober satte Folk og Forsvar snuten vestover mot USA. I løpet av en uke hadde vi innholdsrike og spennende dager i Washington, Norfolk og New York.

Solen gjemmer seg bak Lincolnmonumentet
Lincolnmonumentet var et av flere steder vi besøkte mens vi var i Washington DC. Foto: Hannah Raake (begrenset gjenbruk).

Med oss på studieturen i år hadde vi elleve deltakere med ulik bakgrunn, blant annet fra Norsk Totalforsvarsforum, NVIO, Haugesund og Omland forsvarsforening, FLO, FFT/TVO, operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, Sjøforsvaret, Forsvarets fellestjenester, og NAV. Felles for alle var en stor interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk, FN, og Norges forhold til USA.

Washington DC

Vår første dag på tur ble en lang reisedag, som startet i Oslo og gikk via New York med fly, og siden til Washington med tog. Her sjekket vi inn på et hotell sentralt i byen, og forsøkte så godt vi kunne å overkomme jetlagen med en ettertrengt natts søvn.

Mandag morgen tok gruppen bena fatt, og fant veien til Den norske ambassaden i Washington. Her hadde vi et spennende program, som startet med en orientering fra forsvarsattachéen i Washington. Vi fikk også høre om F-35 programmet fra F-35s flernasjonale programkontor (JPO), før vi fikk en statusoppdatering på den innenrikspolitiske situasjonen i USA.

Avslutningsvis fikk vi en sikkerhetspolitisk brief. På kvelden hadde vi en felles middag med inviterte fra ambassaden på en hyggelig italiensk restaurant i det historiske nabolaget Georgetown.

Vår andre og siste dag i Washington startet med et besøk hos Kongsberg Defense & Aerospace USA der vi fikk lære om norsk forsvarsindustri i USA. Etter lunsj tok vi metroen til Pentagon, hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdepartementet.

Her hadde vi gleden av å bli guidet av en historiker som med stor innlevelse fortalte om byggets historie og menneskene som arbeider der. Vi fikk også besøke fløyen som ble rammet av terror den 11. september 2001, og ble fortalt historien om denne skjebnesvangre dagen i amerikansk historie.

På Pentagon fikk vi også treffe eneste norske liaison til Pentagon og høre om arbeidet hans i en multinasjonal gruppe som arbeider med å forhindre voldelig ekstremisme. Etter enda en innholdsrik dag gikk turen sørover med buss til Norfolk hvor vi skulle tilbringe de neste to dagene.

Norfolk

Havnebyen Norfolk i Virginia har opp gjennom historien vært en militært strategisk viktig by, og huser i dag verdens største marinebase, i tillegg til NATOs militære hovedkvarter på amerikansk jord, Allied Command Transformation (ACT).

Onsdag morgen ble vi hentet med buss og kjørt til ACT. Her ble vi møtt av representanter for den norske delegasjonen til ACT, som fortalte oss om hovedkvarteret med fokus på ACTs hovedprioriteringer i tiden framover. Vi fikk også høre om norske interesser og fokusområder i ACT.

Etterpå ble vi kjørt til Naval Station Norfolk, som er marinebasen til den amerikanske Atlanterhavsflåten. Her fikk gruppen en omvisning om bord i hangarskipet USS Arlington. Arlington er navnet på fylket Pentagon ligger i, og skipet er et av tre av skip som er gitt navn til minne om terrorangrepet i 2001.

Gruppe poserer foran inngangen til et skip der man kan se USS Arlington skrevet på rekkverket
Gruppebilde foran USS Arlington. Foto: Folk og Forsvar (begrenset gjenbruk)

Foruten å lære om skipets funksjon og kapabiliteter, fikk vi også et innblikk i hvordan det er å jobbe i det amerikanske sjøforsvaret. Siste programpost var en dypere orientering om amerikanske sikkerhetsprioriteringer og vurderinger fra et militært standpunkt. Etter flere travle dager, fikk vi så ettermiddagen fri, og mange benyttet muligheten til å se seg om i Norfolk, gå på museum og titte i butikker.

New York

Torsdag var en ny reisedag, der vi reiste fra Norfolk til New York med et lite innenlandsfly. Etter litt forsinkelser kom vi oss omsider til New York, der vi hadde kvelden fri på selveste Halloween. Dagen etter sto vi tidlig opp og gikk samlet tvers over Manhattan til Den norske FN-delegasjonen som holder til i flotte lokaler i 35. etasje med utsikt over FNs hovedkvarter og East River.

FN-delegasjonen leverte et innholdsrikt program. Vi fikk blant annet et innblikk i den norske kampanjen for et sete i FNs Sikkerhetsråd, og en orientering fra politiråden om internasjonale politioperasjoner og norsk deltakelse i disse. Deretter lærte vi mer om FNs arbeid på cyberfeltet, før vi fikk en orientering om FNs militære operasjoner, og Norges bidrag. Her ble særlig det norske bidraget til MINUSMA i Mali trukket fram.

Siste post på programmet for studieturen var en omvisning i FNs hovedkontor. Med en norsk guide fra konsulatet, ble vi fortalt alt om arkitekturen og kunsten i dette landemerket, med et ekstra fokus på FNs første generalsekretærs – nordmannen Trygve Lie – fotavtrykk i bygget. Etter en innholdsrik dag, skulle vi hjemover.

Gruppe poserer fra galleriet i Sikkerhetsrådssalen
På omvisning i FN-bygget. Foto: Folk og Forsvar (begrenset gjenbruk).

Kvelden ble tilbrakt på Newark flyplass, og natten på flyet, før vi skilte lag på Oslo lufthavn. Med oss i bagasjen hjem tok vi med mange inntrykk og fornyet innsikt i relevante forsvars- og sikkerhetspolitiske tema som er på dagsorden i både Norge og USA. Det er liten tvil om at dette er en spennende tid å ha fått muligheten til å reise på studietur til USA.

Folk og Forsvar vil gjerne takke foredragsholdere og alle som har hjulpet til med gjennomføringen av studieturen for et flott program! En stor takk rettes også til deltakerne, for gode spørsmål og diskusjoner og ikke minst for deres store engasjement under hele turen – til tross for både jetlag og søvnunderskudd. Takk for nå!

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.