Sivilforsvaret tester varslingssystemene

Hva er det som uler? Slapp av, det er ingen grunn til søke ly i tilfluktsrommet! Onsdag 9. juni kl. 12:00 tester Sivilforsvaret sine varslingssystemer. Det er derimot en fordel å vite hva signalet betyr.

Bildet av en sirene.
Sirenene, også kalt tyfoner, er plassert på sentrale steder i tettsteder og byer, slik at flest mulig kan høre varselet. Foto: Odd Skarbomyr, DSB (CC BY-ND 2.0).

Det er plassert rundt 1250 varslingsanlegg rundt i Norge, som ledd i myndighetenes evne til å varsle befolkningen ved akutt fare. Sirene i anlegget er hovedsakelig plassert i tettsteder og byer, gjerne sentralt på toppen av bygninger, for å kunne nå så mange som mulig. Over halvparten av befolkningen vil kunne høre signalene.

Varslingsanlegget administreres og driftes av Sivilforsvaret, som er en del av Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Sirenene kan brukes både i fredstid og krig, men det brukes ulike signaler for å varsle om forskjellige hendelser. De fleste er gjerne mest kjent med varslingsanleggets rolle ved flyalarm. Hele historien til Sivilforsvaret starter nettopp ved behovet for å varsle befolkningen ved fiendtlige flyangrep.

Flyalarmen

Utover forrige århundret forandret krigføring seg på en fundamental måte: fly og flyangrep ble introdusert. Etter meldinger om hvordan sivilbefolkningen ble offer for bombinger av flere byer, spesielt i Den spanske borgerkrigen, innså norske myndigheter at det var behov for sivilt luftvern som en del av beredskapen.

Forklaring av hvordan flyalarmen høres ut.
Illustrasjon av flyalarmen. Foto: Sivilforsvaret (offentlig eie).

Slik ble det vi i dag kjenner som Sivilforsvaret født, og varsling ved flyangrep inngår fremdeles som en del av varslingsanleggenes rolle. Hører du sirene varsle med korte støt i cirka ett minutt betyr det altså flyalarmen du hører. Det er derimot ikke dette du kommer til å høre senere i dag, og signalet brukes bare hvis det faktisk er fare for flyangrep, eller ved varslede øvelser i krigsberedskap.

Sirene, også kalt tyfoner, kan også brukes til å varsle om noe annet. I beredskapssituasjoner er det essensielt å få ut informasjon til befolkningen, for eksempel hvis det vil bli behov for evakuering, eller man skal holde seg unna et visst område. Det kan være behov for å få ut slik informasjon både i fredstid og i krig.

«Viktig melding – søk informasjon»

Forklaring av hvordan alarmen for viktig melding, søk informasjon høres ut.
lustrasjon av «Viktig melding – lytt til radio». Foto: Sivilforsvaret (offentlig eie).

Men det signalet Sivilforsvaret øver på hver vinter og sommer i fredstid er «Viktig melding – søk informasjon». Da vil du høre tre signalserier, med ett minutts mellomrom mellom seriene. Tidligere ble signalet omtalt som «Viktig melding – lytt til radio», men i dag er kanskje ikke radio det man har nærmest tilgjengelig. I dag betyr altså signalet at man skal søke etter informasjon gjennom for eksempel TV, radio, myndighetens nettsider, sosiale medier, eller lignende.

Øvelsen gjennomføres for å kontrollere at alle sirenene fungerer, og for at eventuelle reparasjoner kan utføres. Utenom disse testene er det kun politiet som kan beslutte å bruke varslingsanlegget i fredstid.

Det hender derimot at sirener kan bli utløst som følge av feil ved anlegget. I slike situasjoner er det viktig å varsle Sivilforsvaret. Med andre ord: Om man hører sirenene, sjekk først om man finner informasjon, og hvis ikke må man melde ifra om feilen.

Forklaring av hvordan alarmen for faren over høres ut.
Illustrasjon av «Faren over». Foto: Sivilforsvaret (offentlig eie).

Det er et siste varsel sirene kan brukes til. Når en faresituasjon er over, vil varslingsanlegget melde i fra om dette. Når sirene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det «Faren er over».

På Sivilforsvarets sider kan du høre hvordan de forskjellige signalene høres ut.

Nyttig redskap i beredskapsplanlegging

Sivilforsvarets varslingsanlegg er et konkret eksempel på beredskapsplanlegging. Det fungerer også som et godt eksempel på hvordan flere aktører må samarbeide i en beredskapssituasjon.

Utenom Sivilforsvaret og politiet, har også blant annet NRK ansvar for å sende beredskapsmeldingene på radio, og som del av dette sørge for at NRKs DAB-sendenett er godt nok til at befolkningen har mulighet til å faktisk motta meldingene.

I tillegg har Vegvesenet ansvar for at DAB-signalene i veitunnelene er gode nok. Sitter du i en tunnel når varselet går vil skiltene med radiosymbol lyse opp for å fortelle deg at du må skru på radioen. Om du ikke vanligvis har NRK P1 som førstevalg kan DSB betrygge deg med at her kan du fritt velge mellom hvilken som helst radiokanal, ettersom som meldingen blir sendt over alle.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.