Stilling ledig – studentpraktikant (50%)

Folk og Forsvar er en paraplyorganisasjon for rundt 60 landsomfattende organisasjoner, deriblant LO og NHO. Nå søker vi en ny studentpraktikant i 50% stilling, for en periode på ett år (med mulighet til forlengelse).

Illustrasjon: Folk og Forsvar/Bing AI

Folk og Forsvar arbeider med å spre informasjon om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik Stortinget til enhver tid fastsetter den. Vi arrangerer foredrag, seminarer og studieturer, og utgir skriftlig informasjon om ulike sikkerhetspolitiske temaer, forsvarspolitikk og konfliktområder.

Denne deltidsstillingen passer for en student som enten har begynt eller kommer til å begynne på sin masteroppgave i løpet av det kommende året.  Oppgavens problemstilling bør omhandle et sikkerhetspolitisk tema. Det er videre ønskelig at du kjenner noe til Forsvaret og/eller sivil beredskap, og at du har lett for å sette deg inn i nye temaer. Du må være komfortabel med å lage og holde presentasjoner, samt å skrive artikler om ulike sikkerhetspolitiske emner.

Vi kan tilby et lite og hyggelig arbeidsmiljø, med varierte oppgaver. Det er gode muligheter til å opparbeide seg nyttig erfaring og et kontaktnett innen sikkerhetspolitiske miljøer. Stillingen som studentpraktikant innebærer å ta aktivt del i organisasjonens informasjonsvirksomhet over hele landet. Du vil være med på å arrangere og holde foredrag på skoler og seminarer, samt lede rollespillet Fred og Konflikt. Stillingen innebærer en god del reisevirksomhet. I tillegg vil man skrive artikler til nyhetsbrev og nettsider, og ellers bidra med forefallende kontorarbeid.

Stillingen vil bli avlønnet med 50% av ltr 34 i Statens lønnsregulativ. 

Kortfattet søknad vedlagt CV og referanser sendes på mail til: mkm@folkogforsvar.no så snart som mulig, og innen 15. januar 2024.

Om du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe på mail mkm@folkogforsvar.no eller tlf 99 24 15 78.

Les mer om Folk og Forsvar på våre nettsider: www.folkogforsvar.no.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.