Reisestøtte for skoler

Ungdomsskoler og videregående skoler som skal reise på studietur kan søke økonomisk støtte fra Folk og Forsvar.

Kriterier for å motta støtte

Programmet må har et klart innslag av sikkerhets- eller forsvarspolitisk innhold. Dette kan for eksempel være orienteringer i ambassader og organisasjoner, besøk på krigshistoriske steder etc.

Før avreisen ønsker Folk og Forsvar å holde et relevant temaforedrag (ca. 1-3 skoletimer) for klassetrinnet, tilpasset læreplanen. Foredraget vil ikke innebære noen kostnad for skolene.

Størrelsesorden

For studieturer til utlandet bevilges normalt kr 100 pr elev, begrenset oppad til kr 10 000 per skole. Er det flere klasser som reiser sammen, sendes en felles søknad.

For skoleklasser som arrangerer studietur innenlands med relevant program kan det bevilges en mindre støtte på kr 1 000-1 500 per klasse, avhengig av reiseavstand.

Ta kontakt med oss på telefon 22 98 83 60, eller epost post@folkogforsvar.no dersom det er spørsmål knyttet til støtteordningen.

Søknadsskjema studieturer

  • Redegjør for turens destinasjon og innhold
  • Max. file size: 50 MB.
    Deltakerlisten legges ved vårt regnskap som et bilag for utbetaling av støtte, men ingen navn registreres andre steder

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.