Støtte til skoleklasser

Skoleklasser som skal reise på studietur kan søke økonomisk støtte fra Folk og Forsvar!

Kriterier for å motta støtte

Programmet må har et betydelig innslag av sikkerhets- og forsvarspolitisk innhold. Dette kan for eksempel være orienteringer i ambassader og organisasjoner, besøk på krigshistoriske steder etc.

For studieturer til utlandet kan man vanligvis få kr 100 pr elev, og maksimalt kr 10 000 per skole.

Før avreisen ønsker Folk og Forsvar å holde et spesialtilpasset foredrag (ca. 1-3 skoletimer) for deltakerne, relatert til turens innhold. Foredraget vil ikke innebære noen kostnad for skolene.

Mange skoler velger nå også innenlands skoleturer. Vi tilbyr derfor også skoleklasser som arrangerer studietur innenlands med relevant program en liten støtte på kr 1 000-1 500 per klasse, avhengig av reiseavstand.

Ta kontakt med oss på telefon 22 98 83 60, eller epost post@folkogforsvar.no dersom det er spørsmål knyttet til støtteordningen.

Søk støtte til skoleklasser

Her kan du søke om økonomisk støtte til skoleklasser som skal på studietur

  • Redegjør for turens destinasjon og innhold
  • Max. file size: 50 MB.
    Deltakerlisten legges ved vårt regnskap som et bilag for utbetaling av støtte, men ingen navn registreres andre steder

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.