Sentrumsregionen

Dette er en spillside for spillet «Fred og Konflikt»
Her følger en oversikt over alle land i Sentrumsregionen

Supermakten Rosa

Landet er det største og mektigste i Sentrumsregionen, med store mineralforekomster og en høy grad av teknologisk utvikling. Supermakten Rosa har betydelig økonomisk makt og politisk innflytelse på verdenspolitikken. Stabilitet i Sentrumsregionen er viktig for landet, da det er avhengig av handel med de omkringliggende landene.
Innenriks opplever landet store klasseskiller, og mange i befolkningen har mistillit til regjeringen på grunn av gjentatte tilfeller av valgfusk under viktige valg.
Supermakten Rosa står også overfor en uløst konflikt om delelinjen i Verdenshavet.

Rødt land

Styreform: Konstitusjonelt monarki

Ressurser Rødt land:
Helse og velferd: 3
Forsvar: 5
Økonomi og infrastruktur: 3
Totalt: 11

Rødt land er kjent for sine rike naturressurser, spesielt olje og gass, som har vært grunnlaget for landets betydelige velstand. Denne økonomiske avhengigheten av råvarepriser har ført til både velstand og sårbarhet. Rødt land har en sterk militærmakt som beskytter sine interesser både hjemme og i utlandet. Landets helse- og velferdssystem er tilstrekkelig, men det er store ulikheter mellom by og land, særlig med hensyn til infrastruktur utenfor de største byene

Grønt land

Grønt land er det yngste landet i Sentrumsregionen. Etter å ha oppnådd selvstendighet fra Oransje land, hadde de en kort periode med demokratisk styresett før militærledelsen gjennomførte et statskupp.
Streng sensur og personforfølgelse har resultert i en strøm av flyktninger til Rødt land. En oransje minoritet bor i Trico-passet helt øst i landet. Her er det daglig er sammenstøt mellom befolkningen fra Grønt land og den oransje minoriteten. Terrortrusselen er høy i området. Grønt land forsøker å opprettholde intern stabilitet, men grensekonflikten med Oransje land gjør dette vanskelig.

Oransje land

Oransje land er et diktatur med en meget sterk leder. Landet har kun et minimum av nødvendige tjenester innen utdanning og helsevesen. Det er ingen ytringsfrihet, pressefrihet eller religionsfrihet, og personer fra opposisjonen fengsles uten rettssak. Tidligere omfattet Oransje land også det som i dag er Grønt land, men de grønne fikk sin selvstendighet for noen år siden. Siden da har det vært grensekonflikt mellom Oransje og Grønt land. En minoritetsgruppe fra Oransje land bor i Trico-passet i Grønt land. Det er ubekreftede rykter om at Oransje land har funnet olje.

Blått land

Styreform: Demokrati

Ressurser Blått land:

  • Helse og velferd: 5
  • Forsvar: 3
  • Økonomi og infrastruktur: 5
    Totalt: 13

Blått land har lenge vært kjent som et fyrtårn for teknologi og innovasjon. Landet har investert tungt i utdanning og forskning, noe som har resultert i en blomstrende økonomi drevet av avansert teknologi og tjenester. Med en velfungerende helsesektor og en høyt utdannet befolkning, har Blått land fokusert på å forbedre livskvaliteten for sine borgere. Deres forsvar er sterkt innen cyberteknologi, noe som gir dem robust beskyttelse mot digitale trusler. Deres fokus på teknologiske fremskritt, har derimot ført til en reduksjon av det tradisjonelle forsvaret.  

Gult land

Styreform: Teokrati

Ressurser:

  • Helse og velferd: 3
  • Forsvar: 1
  • Økonomi og infrastruktur: 4

Totalt: 8

Gult land har lange og sterke tradisjoner innen landbruk, som utgjør ryggraden i landets økonomi. Landbruket er preget av stor produksjon av korn, grønnsaker og husdyr.
Helse- og velferdssystemet i Gult land tilbyr kun de grunnleggende tjenestene, men det er til gjengjeld gratis. Imidlertid er det flere utfordringer som må adresseres, som for eksempel lange ventetider på sykehus, mangel på spesialister i visse medisinske felt, og underfinansiering av eldreomsorgen.
Gult land har et lite forsvar, hovedsakelig fokusert på grensekontroll og indre sikkerhet.

Stormakt Grå

Stormakt Grå var tidligere en stor kolonimakt, kjent for sitt omfattende imperium. De siste 70 årene har landet imidlertid mistet de fleste av sine kolonier, noe som har ført til en betydelig økonomisk nedgang. Manglende evne til å fornye seg og investere i nye inntektskilder har forverret situasjonen. Den økonomiske nedgangen har ført til økende arbeidsledighet og redusert levestandard for mange av landets innbyggere. Industrien har slitt med å konkurrere på den globale markedsplassen, og investeringer i teknologi og innovasjon har vært mangelfulle.
Stormakt Grå er i konflikt med Stormakt Lilla om den delte øya.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.