Ingeniørbataljonen

Forsvaret ,  Militært materiell og personell Sist oppdater: 16.03.2015 11:03

(Ingbn) holder til i Skjold leir på stedet Øverbygd i Målselv kommune og har underavdelinger på Hærens Amfibiesenter, Hellarbogen, i Gratangen kommune og i Rena leir i Østerdalen. Ingeniørbataljonen er en av Brigade Nord kampstøtteavdelinger, og består av cirka 650 befal og mannskaper. Hovedoppgaven for bataljonen er å støtte Brigade Nords avdelinger innenfor områdene mobilitet, antimobilitet, og overlevelse. Bataljonen yter ingeniørstøtte til infanteri/kavaleri og den innehar brigadens ressurser innefor bro-, ferge-, dykker og båttjeneste, ABC og maskinarbeider. Ingeninørbataljonen består av syv kompanier. To av disse kompaniene, Maskin og konstruksjonskompaniet og Pansret ingeniørkompani C, er en del av Hærens hurtige reaksjonsstyrke. Disse skal være klare for NATO og FN-oppdrag.