En innsikt i soldatenes førstegangstjenesten

Hvert år avtjener omkring 7500 kvinner og menn første del av sin verneplikt, nemlig førstegangstjenesten. Få et innblikk i hverdagen til noen av dem som tjenestegjør.

Intervjuene er gjennomført januar 2020. De intervjuede har dimittert og det kan ha forekommet endringer på de respektive tjenestesteder.

Omtrent 7500 kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjenesten. Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

De 7500 kvinnene og mennene som årlig avtjener verneplikten utgjør omtrent 13 % av et årskull. Om man skulle ta på seg brillene fra Den kalde krigen er dette et nokså lavt antall. Etter kollapset av Sovjetunionen i 1991 har Forsvaret vært gjenstand for omstrukturering og nedbemanning, og behovet for å kalle inn vernepliktige ble derfor stadig mindre.

Nå, med en endret sikkerhetspolitisk situasjon og en aktualisering av forsvarspolitikken, er spørsmålet om innretning av verneplikten også på agendaen. I Forsvarssjefens fagmilitære råd ble det anbefalt en betydelig økning – opp til det dobbelte – av antallet som kalles inn hvert år. Selv om Langtidsplanen for 2021-2024 ikke legger opp til en like stor økning, vil likevel flere i tiden fremover oppleve livet «i grønt». Folk og Forsvar har spurt tre vernepliktige om å dele sine inntrykk og erfaringer fra hverdagen i Kongens klær.

Sigrid har sin førstegangstjeneste som vaktkommandør på Andøya flystasjon. Dette vil si at hun leder et vaktlag som er ansvarlig for vaktholdet på flystasjonen, eller, sagt med hennes egne ord: 

«En vanlig dag i tjenesten består av å bidra til at stasjonen er en sikker og operativ base for flyoperasjoner for egne og allierte, samt for annen øvrig militær aktivitet. Vi opprettholder ro, orden og lovlig ferdsel, vi avverger brudd på lover og bestemmelser, samt forhindrer tyveri eller skade på Forsvarets eiendom.».

Andøya er per i dag base for Forsvarets maritime patruljefly, P3 Orion. Sigrid og hennes medsoldaters jobb blir da å sikre at flystasjonen er trygg å operere ut ifra.

Stor variasjon

KNM Maud på seilas i grått vær
KNM Maud fungerer som logistikkfartøy og støtter opp under operasjoner til sjøs, blant annet ved å tilby sanitet. Foto: Martin Giskegjerde/Forsvaret

Et vanlig inntrykk av førstegangstjenesten kan være at man enten er «i det kalde nord» eller foran slottet. Noen avtjener derimot ikke førstegangstjenesten sin i Norge overhodet. Audun er en av få som avtjener sin førstegangstjeneste i Brussel, som en del av Norges delegasjon til NATO. Så hvordan ser en vanlig dag i tjenesten ut her?

«Min hovedoppgave er å sitte sambandsvakt, og sørge for at informasjonsutvekslingen går som den skal. Det innebærer at vi overfører informasjon og dokumenter vi får inn fra de forskjellige NATO-komiteene, sender dette internt på Norges NATO-delegasjon og noe hjem til Norge. Dette innebærer også å forberede forskjellige høynivå-møter i anledning besøk til delegasjonen.».

I november 2018 overtok Norge det som er det største skipet i Sjøforsvarets historie. Det nye logistikkskipet KNM Maud ankom Norge mars 2019. Eline er en av dem som er så heldig å få avtjene førstegangstjenesten om bord på marinens nye stolthet. Hun har stilling som sanitetsgast om bord på det flytende sykehuset.

«Alle dager begynner med vasking av hospitalet etterfulgt av baksmøtet for avdelingen, der vi får vite hva som skal gjøres i løpet av dagen. Dette kan være alt fra vaksinering til vedlikeholdsrutiner på apparatene vi har eller telling av materiell.».

Førstegangstjenesten i dag

«Å se hele laget være stolte av seg selv og ha sett innsatsen til hver enkelt underveis er et herlig minne.» – Sigrid, vaktkommandør Andøya flystasjon

Hvem og hvor mange som avtjener førstegangstjenesten er styrt av Forsvarets behov. Alle kvinner og menn blir i starten av videregående tilsendt et egenerklæringsskjema fra Forsvaret som de plikter å svare på. Basert på svarene gitt, blir de som anses best egnet kalt inn til sesjon.

Behovet for vernepliktige sammenlignet med motivasjonen for tjeneste er i dag i Forsvarets favør. Det er derimot verdt å understreke at selv om en overveiende prosentandel ønsker å tjenestegjøre. Verneplikten rettslig sett like sterk som før, og det finnes fremdeles de som blir kalt inn mot sin vilje.

Tiden i førstegangstjenesten ser forskjellig ut avhengig av hvor, og som hva, man tjenestegjør. Likt for alle er derimot at man går igjennom en seks til åtte ukers rekruttperiode hvor man lærer grunnleggende soldatferdigheter. Etter dette blir man plassert i en stilling. Det er over 270 forskjellige type tjenester, så variasjonen i arbeidsoppgaver er stor.

Et sted for læring, mestring og gode minner

«Mitt beste minne må nok være det øyeblikket man får beskjed at mestringen er over og hele laget gir hverandre en stor gruppeklem og smiler og ler. Å klare å gjennomføre en mestring og komme ut på andre siden med en mestringsfølelse og i tillegg til det ha vært lagfører og fått hele laget gjennom det, er det lite som slår. Å se hele laget være stolte av seg selv og ha sett innsatsen til hver enkelt underveis er et herlig minne. Samholdet og erfaringene laget får i ettertid er verdifullt.». 

«Alle sosiale forskjeller ble utjevnet og alle bidro på hver sin måte, uavhengig av forskjellige bakgrunner og personligheter. Det gjorde et stort inntrykk på meg.» – Audun, sambandvakt NATO HQ

Sigrids beskrivelser av hennes beste minne fra førstegangstjenesten er nok noe mange kan kjenne seg igjen i. Det er gleden av å ha gått igjennom noe tungt sammen med andre, og mestringsfølelsen i etterkant.

På samme spørsmål om «sitt beste minne» ser også Audun tilbake til rekruttperioden:

«Vi hadde mange harde, men morsomme dager, som skapte en utrolig viljestyrke og bånd innad i troppen. Jeg tror når vi gikk inn sivilt så hadde de fleste en del fordommer om hverandre, men når alle fikk på seg uniform ble vi like. Alle sosiale forskjeller ble utjevnet og alle bidro på hver sin måte, uavhengig av forskjellige bakgrunner og personligheter. Det gjorde et stort inntrykk på meg.».

Ville anbefalt førstegangstjenesten til andre

Det kan være vanskelig å vite hva førstegangstjenesten går ut på. Beskrivelsene til Sigrid, Audun og Eline kan bare fungere som et lite innblikk i et hav av forskjellige tjenester og opplevelser. Alle tre er i hvert fall samstemte på spørsmålet om de ville anbefalte førstegangstjenesten til andre.

Eline: «Til dem som er usikre på hva de skal svare under «motivasjon for tjeneste» vil jeg si at forsvaret gir deg en unik mulighet til å gjennomføre ett spennende, annerledes og utfordrende år. Det finnes så utrolig mange forskjellige stillinger og tjenestesteder, som stiller forskjellige krav til deg som soldat. Forsvaret gir deg rett og slett muligheten til å utvikle deg som person, og det er absolutt noe jeg vil anbefale dersom man ønsker et annerledes og spennende år.». 

Sigrid«Førstegangstjenesten er 1 år av livet ditt som vil gi deg så ekstremt mye lærdom, inntrykk og minner man ikke har mulighet til å få noe annet sted. Man har virkelig ingen anelse om hvordan førstegangstjenesten er før man opplever den selv og det er noe jeg og så mange andre er glade vi har fått muligheten til.».  

Audun«Jeg personlig har funnet ut mye i løpet av den tiden jeg har vært inne. Enten du vet hva du vil etter videregående, eller er usikker så er Forsvaret et veldig godt sted å starte. Det er ett år med kameratskap og minner for livet. Selv har jeg funnet videre motivasjon for utdanning og lært mye jeg kan dra med meg videre i livet.».

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.