Grønt land

Velkommen til Sentrumsregionen
Dette er spillsiden for Rødt land

Dere skal spille Grønt land, hvor deres oppgave å styre landet på en best mulig måte gjennom hendelsene som oppstår. Målet er at Grønt land skal ha utviklet seg positivt når spillet er slutt.
Det vil bli vanskelig, og situasjonen kan utvikle seg svært raskt!

Hva nå?

Lag en regjering som skal bestå av følgende posisjoner:
Statsminister:
Fungere som landets overhode og regjeringens leder. Opptrer som gruppens talsmann foran klassen i Regionrådet.
Utenriksminister:
Har et særlig ansvar for utenrikspolitiske spørsmål, herunder konfliktforebygging og konfliktløsning.
Finansminister:
Har ansvar for handel, økonomi og bistand og representerer deres land i møtene i Verdensbanken.
Består gruppen av flere enn 3 personer, så vil disse få stilling som Statsråd.

Den nye regjeringen skal formulere politikken og målsetningene for landet deres, ved å svare på de følgende spørsmålene:

o Hva er deres lands største utfordring?
o Hva ønsker dere å oppnå i løpet av spillet?
o Vil dere samarbeide med noen av de andre landene for å oppnå målene, i så fall hvilke?
o Er det noen dere ikke vil samarbeide med? Hvorfor?

Om 10 minutter skal statsministeren møte i Regionrådet. Her skal dere dele med de andre hva dere har diskutert i gruppen, og presentere landet deres til de andre landene. Men, dere trenger kanskje ikke å avsløre alle deres planer…….😉

Det er ikke tillatt å samarbeide med de andre landene før etter det første Regionrådsmøtet.

Bakgrunn Grønt land

Grønt land er det yngste landet i Sentrumsregionen. Etter å ha oppnådd selvstendighet fra Oransje land, hadde de en kort periode med demokratisk styresett før militærledelsen gjennomførte et statskupp.
Streng sensur og personforfølgelse har resultert i en strøm av flyktninger til Rødt land. En oransje minoritet bor i Trico-passet helt øst i landet. Her er det daglig er sammenstøt mellom befolkningen fra Grønt land og den oransje minoriteten. Terrortrusselen er høy i området. Grønt land forsøker å opprettholde intern stabilitet, men grensekonflikten med Oransje land gjør dette vanskelig.

Kun for deres øyne:

Dere frykter at Oransje land skal okkupere Trico-passet, derfor er det viktig å ruste opp militært. Dere mener det er helt naturlig at den ubebodde øya i Sentrumsregionen skal tilhøre dere på grunn av deres geografiske nærhet til øya. Oljen på øya vil styrke deres Næringsliv og infrastruktur.

Her kan dere finne informasjon om de andre land i regionen:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.