Leksikon

ABM-avtalen

(eng. Anti-Ballistic Missiles Treaty) var en bilateral avtale om begrensning av anti-rakettsystemer mot strategiske missiler. Avtalen mellom USA og Sovjetunionen ble undertegnet i 1972.

Hensikten var å sikre kjernefysisk avskrekking ved at ingen skulle kunne beskytte seg mot motpartens gjengjeldelse. Den inkluderte et forbud mot utvikling, testing og utplassering av alle sjø-, rom- og mobilt landbaserte ABM-systemer. På denne måten kunne partene hindre et ukontrollert kappløp med utplassering av offensive våpensystemer. Avtalen forbød utplassering av forsvarssystemer rettet mot strategiske missiler (ABM-raketter; antirakettmissiler eller antirakettsystemer).

Avtalen var virksom i 30 år, frem til president George W. Bush trakk USA ut av avtalen i 2002. Begrunnelsen for dette var at avtalens forbud sto i veien for effektive forsvarsvåpen.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.