Leksikon

anerkjennelse

begrep i folkeretten om en stats aksept av en annen stat. Kan beskrives som en handling hvor man gir til kjenne at man aksepterer en nyopprettet stat med status som nettopp det, samt de rettigheter og plikter som det medfører.

Skiller mellom de facto anerkjennelse, som er en foreløpig anerkjennelse på grunnlag av de faktisk rådende forhold, og de jure anerkjennelse, som er en definitiv anerkjennelse som ikke kan kalles tilbake.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.