Leksikon

anerkjennelse

er et begrep i folkeretten om en stats aksept av en annen stat. Kan beskrives som en handling hvor man gir til kjenne at man aksepterer en nyopprettet stat med status som suveren stat, og med det tillegger staten de rettigheter og plikter det medfører.

Skiller mellom de facto anerkjennelse, som er en foreløpig anerkjennelse på grunnlag av de faktisk rådende forhold, og de jure anerkjennelse, som er en definitiv anerkjennelse som ikke kan kalles tilbake. De jure er et juridisk uttrykk som kan leses som: i følge/i henhold til loven.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.