Leksikon

folkerett

er et samlebegrep for internasjonale lover som omhandler rettsforholdet mellom selvstendige stater. Det er i hovedsak i FN at folkeretten blir håndhevet og videreutviklet. Folkeretten består grovt sett av to ulike deler; internasjonale avtaler og sedvanerett. FN-pakten er den grunnleggende avtalen i folkeretten.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.