Leksikon

sedvane

Sedvane er en rettslig betegnelse på uskrevne regler. Folkerettslig sett er det å anse som fast praksis over tid, med en viss utbredelse, og at praksisen er anerkjent som gjeldende rett. Eksempelvis kan man anse FNs menneskerettighetserklæring som sedvanerett. Den er ikke er en bindende traktat, men det antas likevel at den har allmenn utbredelse.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.