Leksikon

traktat

er en avtale mellom to eller flere stater som gjelder for bestemte forhold. En skiller mellom bilaterale (tosidige) og multilaterale (flersidige) traktater. Traktater er utrykk for hva stater har forpliktet seg til folkerettslig.

Staten må signere og ratifisere traktaten før den er juridisk bindende for staten. En traktat forutsetter imidlertid ingen bestemte formkrav, og fastsetter selv når den skal tre i kraft. Noen traktater krever at et bestemt antall stater skal ha ratifisert før den er juridisk gyldig. For at en traktat skal kunne påberopes overfor FNs organer må den være registrert i FNs sekretariat og blitt kunngjort gjennom FN. Traktatinngåelse er regulert av Wien-konvensjonen av 1969. Denne konvensjonen har ikke Norge tiltrådt. Norge anses likevel bundet av regelverket, da det regnes som folkerettslig sedvane.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.