Leksikon

ratifisere

endelig formell stadfestelse av traktater og avtaler. Betegnelse på et statsoverhodes, eller en regjerings, endelige godkjennelse av en traktat inngått av sendemenn eller delegasjoner på landets vegne.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.