Leksikon

konvensjon

Konvensjon er en folkerettslig avtale mellom to eller flere stater som regulerer et gitt forhold eller emne. Begrepene konvensjon og traktat brukes gjerne om hverandre, og juridisk sett er de likestilt. Generelt sett er konvensjoner noe mer omfattende, og gjelder ofte ett større antall stater enn traktater. Ikrafttreden, gyldighet og andre vilkår er bestemt og hjemlet i angjeldende konvensjon.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.