Leksikon

FNs havrettskonvensjon

ble vedtatt den 30. april 1982 med 130 signaturstater, inkludert Norge. FNs havrettskonvensjon har vært gjeldende siden den 16. november 1994 etter ratifikasjon. Rettsinstanser er Den internasjonale havrettsdomstol i Hamburg, delvis FNs hoveddomstol i Haag og Den internasjonale havbunnsmyndighet på Jamaica.

Havrettskonvensjonen innebar ny folkerett og befestning av kyststaters sedvane. Havrettskonvensjonen er det mest omfattende multilaterale avtaleverk i regi av FN og har medført en revolusjon innenfor havretten. Dette innebærer nye og mer presise spilleregler for utnyttelsen av havområdene, og berører både økonomiske, strategiske og juridiske interesser for statene. Konvensjonen har stor betydning for Norge, grunnet Norges store og ressursrike havområder.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.