Leksikon

Haagdomstolen

er en fellesbetegnelse på tre domstoler:

1) Den faste voldgiftsdomstol (1889). Denne domstolen fungerer imidlertid ikke som domstol, men mer et kontor med en liste over voldgiftsdommere som man kan velge dersom man vil avgjøre en folkerettslig strid.

2) Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie, opprettet av Folkeforbundet i 1920. Dette er en permanent domstol med seksten medlemmer som ble valgt av Folkeforbundets forsamling og råd. Domstolen fikk en fremskutt stilling i mellomkrigstiden, men man oppdaget snart at man ikke hadde noe tvangsapparat til å gjennomføre dommene.

3) Den internasjonale domstol (ICJ), forlengelse av foregående domstol. FNs øverste dømmende myndighet med basis i FNs charter av 1948. Har femten dommere som velges av FN for ni år. Disse velges uavhengig av nasjonalitet, men må være Høyesterettsdommere eller ansees som juridisk kyndige i sitt hjemland.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.