Leksikon

FNs internasjonale domstol

(eng. International Court of Justice, fork. ICJ) ble etablert den 26. juni 1945 og har vært i funksjon siden den 24. oktober 1945. ICJ er FNs øverste juridiske domstol med hovedsete i Haag, Nederland.

Alle medlemsland kan meldes inn for domstolen, men domstolens kompetanse i den enkelte sak avhenger alltid av aksept av domstolen fra partene. Søksmålet kan leveres av en annen stat og unntaksvis også etter vedtak fra Generalforsamlingen etter råd fra Sikkerhetsrådet. Domstolens kompetanse er begrenset til å dreie seg om tvister mellom stater, deres juridiske rettigheter og plikter.

Domstolen består av femten uavhengige dommere, som alle er av forskjellig nasjonalitet. Disse velges av Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen. En dom fra ICJ kan ikke ankes, men det er likevel adgang til en viss revisjon. Norge har hatt tre saker for domstolen; en første gjaldt fiskerigrensene mellom Norge og Storbritannia; den andre var den såkalte gullklausulsaken og den siste gjaldt spørsmål om grensedelingen mellom Jan Mayen og Grønland. Norge har hatt to faste medlemmer i domstolen: Helge Klæstad (1946 – 1961) og Jens Evensen (1985 til 1994).

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.