Leksikon

EU-domstolen

(tidligere EF-domstolen) er EUs høyeste juridiske organ og kan avgjøre alle typer tvister som omfatter EUs traktater og regelverk. Domstolens myndighetsområde omfatter både EUs medlemsland, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Avgjørelsene fattes ved flertallsvedtak og er umiddelbart bindende. Domstolen er imidlertid ikke en straffedomstol.

Domstolen har hovedsted i Luxemburg. Den har én dommer fra hvert medlemsland, utpekt av regjeringene i felleskap for en periode på seks år. Dommerne velger en president innad i kollegiet og assisteres av en stab bestående av ni generaladvokaten.

EFTA-landene har en egen domstol, men denne er på et lavere nivå enn EU-domstolen. Med det kan EU-domstolen overprøve tvister mellom EFTA- og EU-land i eksempelvis handelstvister.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.