Leksikon

Internasjonale domstoler

De internasjonale domstoler ble først opprettet for å virke som konfliktløser når de stridende parter var stater. Disse har hver for seg lovgivningsrett, slik at striden gjerne også gjelder hvilket lands jurisdiksjon konflikten hører inn under. Etter hvert er det kommet domstoler som individer/juridiske personer kan bringe stater inn for, som Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Internasjonale domstoler kan også håndtere konflikt mellom parter i ulike land, som for eksempel EU-domstolen. Internasjonale straffedomstoler kan straffe både stater, organisasjoner og personer. Det sistnevnte er imidlertid avhengig av om det aktuelle land har ratifisert domstolens straffekompetanse fullt ut. Eventuelt dersom landet har gått på et totalt militært nederlag, slik tilfellet var i Nürnbergprosessen.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.