Leksikon

dom

avgjørelse fattet av en domstol, enten for å løse en konflikt mellom to eller flere parter i sivile saker, eller for å avgjøre skyld og straffefølge i straffesaker. Siden dommer ofte kan ankes inn for en høyere instans, blir de ikke rettskraftige før ankefristen er gått ut.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.