Leksikon

FNs flyktningkonvensjon

ble vedtatt den 28. juli 1951 og trådte i kraft den 22. april 1954. FNs flyktningkonvensjon ble utarbeidet av FN i kjølvannet av Den andre verdenskrig. Den gang fantes det ikke et godt system for å ivareta menneskerettighetene til flyktninger.

Målet med flyktningkonvensjonen var å definere flyktningers rettigheter. Videre skulle FNs medlemsland forplikte seg til å følge rettighetene til flyktninger. I begynnelsen gjaldt konvensjonen kun for europeere som hadde flyktet før 1951. Dette omfattet i praksis kun flyktninger etter Den andre verdenskrig.

I 1967 ble det vedtatt en tilleggsprotokoll til flyktningkonvensjonen. Denne sa at reglene i konvensjonen skulle gjelde for alle – uansett når de flyktet og hvor de flyktet fra. FNs flyktningkonvensjon har i senere tid fått kritikk fordi den ikke også omfatter internt fordrevne.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.