Leksikon

internt fordreven

(eng. Internally displaced person, fork. IDP) er et begrep som brukes som begrep på mennesker som er på flukt innad i eget land. Vanligste årsaker kan være naturkatastrofer, væpnet konflikt, vold eller andre brudd på menneskerettighetene. Internt fordrevne har ikke krav på internasjonal beskyttelse gjennom Flyktningkonvensjonen. Et flertall av menneskene som er på flukt i verden i dag er internt fordrevne.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.