Leksikon

flyktning

er en person som av frykt for forfølgelse, krigshandling eller naturkatastrofe har forlatt sitt hjemland. En person med status som flyktning beskyttes av FNs flyktningkonvensjonen av 28. juli 1951. FNs flyktningkovensjon omfatter i utgangspunktet overføringsflyktninger og asylsøkere, men brukes i en videre forstand til å gjelde alle som er på flukt på grunn av krig, miljøkatastrofe, forfølgelse og lignende i sitt hjemland.

Den som defineres som flyktning ved ankomst til et land har vanligvis denne status på grunn av at han/hun er en del av kvoteinndelingen til UNHCR. Asylsøkere som får politisk asyl, innebærer en anerkjennelse som flyktning. Hvis ikke man får politisk asyl kan man likevel få humanitær oppholdstillatelse. Man blir da definert som innvandrer. Mennesker på flukt i eget land kalles internt fordrevne. 

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.