Leksikon

asyl

fristed for personer som frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe.

Asyl innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til områder der asylanten kan frykte forfølgelse. Reguleres blant annet gjennom FNs flyktningkonvensjon. Begrepet politisk asyl har imidlertid lang tradisjon i Europa. Gjerne i form av at man tok imot forfulgte borgere fra potensielle fiendeland. I motsetning til kirkeasyl, som i hovedsak var myntet på kriminelle, for eksempel i England. Asyl brukes også som en eldre betegnelse på psykiatrisk sykehus.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.