Leksikon

FNs menneskerettighets-erklæring

(eng. Universal Declaration of Human Rights, fork. UDHR) ,også kjent som verdenserklæringen om menneskerettigheter, ble vedtatt av FNs generalforsamling den 10. desember1948 i New York.

Erklæringen består av 31 artikler, og danner grunnlaget for en rekke internasjonale og bilaterale konvensjoner, og avtaler om menneskerettigheter.

FNs menneskerettighetserklæring regulerer særlig rettigheter i fredstid. I krigssituasjon og erklært unntakstilstand har stater rett til å se bort fra enkelte menneskerettigheter. UDHR fastsetter normer og standarder for enkeltstater, men er ikke folkerettslig juridisk bindende. Den er likevel en viktig appell til medlemslandene i retning av å unngå overtredelser. UDHR fastslår blant annet at enhver har en iboende verdighet og ugjenkallelige rettigheter som frihet, rettferdighet og fred i verden.

Alle FNs medlemsstater skal arbeide for å sikre dette. 

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.