Leksikon

FNs menneskerettighets-kommisjon

(eng. The United Nations Commission on Human Rights, fork. UNCHR) ble etablert den 18.februar 1946. Bakgrunnen for kommisjonens arbeid var utarbeidelsen av Verdenserklæringen om menneskerettighetene vedtatt i 1948. Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 1966 har sin bakgrunn i kommisjonens arbeid.

FNs menneskerettighetskommisjon ble erstattet av FNs menneskerettighetsråd i 2006.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.