Leksikon

FNs menneskerettighetsråd

ble opprettet i 2006 og erstattet FNs menneskerettighetskommisjon. Rådet møtes i Genéve og har ansvaret for at menneskerettighetene blir styrket og beskyttet, samt for å håndtere situasjoner der menneskerettighetene blir brutt.

Rådet består av 47 medlemmer som velger for tre år av gangen. HVert medlem må godkjennes med mer enn halvparten av stemmene i FNs generalforsamling. Medlemmene kan også fjernes ved 2/3 flertall i Generalforsamlingen ved bevis på brudd på menneskerettighetene i hjemlandet. De ulike verdensregionene har et fast antall medlemmer basert på folketall: Afrika (13), Asia (13), Latin-amerika og Karibia (8), Øst-Europa (6) og Vest-Europa og andre (7).

Rådet er pålagt å holde minst 10 uker med møter i året, fordelt på minimum tre ulike sesjoner og én fast hovedsesjon. I tillegg kan det ha spesialsesjoner når et av medlemslandene ønsker det og får støtte av 1/3 av rådet. Rådet kan diskutere menneskerettighetsbrudd i alle land. De har også tematiske diskusjoner om blant annet vold mot kvinner, flyktningers rettigheter og retten til rent vann.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.