Leksikon

menneskerettigheter

er rettigheter og friheter som tilkommer alle mennesker uavhengig av rase, klasse, kjønn og religiøs eller annen overbevisning. Grunnleggende i menneskerettighetene er retten til liv og sikkerhet, tanke- og ytringsfrihet, religionsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.

Tenkning rundt menneskerettigheter har en lang historie fra antikkens filosofer, og bygger på naturretten (forestilling om at mennesker har visse opprinnelige, allmenne rettigheter og plikter). FNs verdenserklæring om menneskerettighetene (av 1948) utgjør en fellesramme for å sikre menneskerettighetene internasjonalt.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.