Leksikon

Responsibility to protect

(fork. R2P, RtoP), på norsk «ansvar for å beskytte», er et folkerettslig prinsipp vedtatt på FNs verdenstoppmøte i 2005. Responsibility to protect deles opp i tre deler;

  1. Staten bærer det primære ansvaret for å beskytte dens befolkning mot folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og etnisk rensing.
  2. Det internasjonale samfunnet har et ansvar for å oppfordre og hjelpe stater til å overholde dette ansvaret.
  3. Det internasjonale samfunnet har ansvar for å benytte de passende diplomatiske, humanitære eller andre midler for å beskytte befolkningen mot denne type overgrep. Hvis en stat ikke lykkes i å beskytte egen befolkning må det internasjonale samfunnet gripe inn for å beskytte befolkningen i samsvar med mandatet fra FN.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.