Leksikon

forbrytelser mot menneskeheten

er et begrep som omtaler handlinger begått mot en sivilbefolkning.

Disse handlingene er av en så alvorlig og umenneskelig karakter og av et så stort omfang, at de anses som å ramme hele menneskeheten. Eksempler på slike handlinger er massemord, utryddelse, deportasjon og tvangssterilisering. Den internasjonale straffedomstolen i Haag har jurisdiksjon i saker som omhandler forbrytelser mot menneskeheten.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.