Leksikon

forbrytelser mot menneskeheten

omtaler handlinger begått mot en sivilbefolkning. Disse handlingene er av en så alvorlig og umenneskelig karakter og av et så stort omfang, at de anses som å ramme hele menneskeheten. Eksempler på slike handlinger er massemord, utryddelse, deportasjon og tvangssterilisering. Den internasjonale straffedomstolen i Haag har jurisdiksjon i saker som omhandler forbrytelser mot menneskeheten.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.