Leksikon

Krigsforbrytertribunal for det tidligere Jugoslavia

Krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (eng. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, fork. ICTY) ble opprettet i 1993 for å etterforske og dømme i saker vedrørende krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia. Sakene gjelder grove brudd på Genèvekonvensjonen av 1949, herunder brudd på krigens folkerett, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Tribunalet har sammenlagt tiltalt 161 personer. De siste sakene ble avsluttet den 29. november 2017, og ICTY ble formelt nedlagt den 31. desember 2017.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.