Leksikon

krigsrett

Krigsrett er en militær straffedomstol i krigstid, altså når det foregår krig. Krigsretten er omfattet av egne lover som regulerer rettergang og domfellelse. En krigsrett er en militær domstol som dømmer og fastsetter straff for soldater for brudd på militær strafferett. I tillegg krever Genèvekonvensjonene at krigsfanger som er tiltalt for krigsforbrytelser blir prøvet etter samme prosedyrer som det ansvarlige landets egne soldater.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.