Leksikon

Kambodsjas FN-støttede folkemordtribunal

(eng. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, fork. ECCC) Kambodsjas FN-støttede folkemordtribunal ble opprettet i samråd mellom kambodsjanske myndigheter og FN i 2001, for å dømme siktede for krigsforbrytelser i Kambodsja under Røde Khmers styre fra 1975-1979 og den påfølgende borgerkrigen som endte i 1998. Domstolen er ikke et uavhengig FN-tribunal, men del av det kambodsjanske rettssystemet. Kun tre personer er foreløpig dømt, tre er siktet, og siktelsene av tre personer har falt fra grunnet deres død.

Fra 1. januar 2023 har folkemordtribunalen fullført rettsakene, men de skal fortsette arbeidet sitt med å overse fullbyrdelsen av straffer, sørge for beskyttelse av ofre og vitner, bevare og administrere arkivene og formidle informasjon til offentligheten, samt annet arbeid. Dette skal i utgangspunktet vare i tre år.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.