Leksikon

FNs sikkerhetsråd

(United Nations Security Council, fork. UNSC) består av femten land, fem faste og ti som velges for to år av gangen. De fem faste medlemmene er USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina; alle med vetorett.

Norge har vært medlem i FNs Sikkerhetsråd fire ganger tidligere: i periodene 1949-1950, 1963-1964, 1979-1980 og 2001-2002. FNs generalforsamling valgte den 17. juli 2020 at Norge igjen skulle bli medlem av FNs Sikkerhetsråd for perioden 2021-2022.  

Sikkerhetsrådet er FNs permanente maktorgan med hovedansvar for mellomfolkelig fred og sikkerhet. Rådet jobber kontinuerlig, og dets vedtak skal være bindende for alle medlemsstatene. FN-konvensjonen forplikter statene til å avgjøre sine uenigheter med fredelige midler samt å avstå fra trusler og bruk av makt mot andre stater. Konflikt medlemsstater imellom kan bringes inn for sikkerhetsrådet.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.