Leksikon

FNs resolusjoner

(eng. United Nations resolution) er formelle utrykk for FNs meninger eller viljen til FNs organer. En FN resolusjon er en formell tekst vedtatt av enten FNs generalforsamling eller FNs Sikkerhetsrådet.

Resolusjonene består av en innledende del og en operativ del. Innledning tar generelt for seg bakgrunnen for resolusjonen, mens den operative delen fastslår meningen til FN-organer eller handling som skal foretas. FN-resolusjoner blir ofte brukt av andre sikkerhetspolitiske aktører som NATO, AU og EU som politisk grunnlag for egne operasjoner.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.