Leksikon

NATO

(North Atlantic Treaty Organizaton) ble stiftet i Washington den 4. april 1949 av tolv stater inkludert Norge.

flagget til NATO
NATO (offentlig eie).

Mandat

NATOs virksomhet og mandat er basert på Den nordatlantiske traktat. Traktaten bygger på de folkerettslige prinsipper som er nedfelt i FN-pakten. Den mest kjente av traktatens 14 artikler er artikkel 5. Den slår fast at alliansen står sammen i kollektivt selvforsvar mot angrep utenfra.

Organisasjon

Organisasjonen NATO har ingen overnasjonalitet, og beslutninger fattes gjennom konsensus. Det administrative og sivile hovedkvarteret ligger i Brussel, Belgia. De to viktigste militære hovedkvarterene er Den allierte operasjonskommandoen (Allied Command Operations (ACO) i Mons i Belgia og Den allierte transformasjonskommandoen (Allied Command Transformation, ACT) i Norfolk, USA.

Bilde fra møterommet til Det nord-atlantiske råd i Brussel
Toppmøte i NATOs nord-atlantiske råd, mars 2022. Foto: NATO/fair use

Medlemslandene betaler selv for sine egne militære og sivile delegasjoner i NATO. Alliansens militære struktur består av de enkelte medlemslandenes nasjonale styrker, som finansieres av nasjonale midler. Fellesutgifter, som drift av hovedkvarter og internasjonale staber, deles mellom medlemslandene etter en fastsatt brøk.

Medlemslandene har faste ambassadører til hovedkvarteret, som møtes ukentlig i Det nordatlantiske råd. Der finnes også nasjonale militære representanter (NMR) for alle medlemsland. Disse møtes jevnlig i NATOs militær-komité (Military Committee (MC)), som er ansvarlig for å gi fagmilitære råd og innspill til Det nordatlantiske Råd. På høyere nivå møtes de nasjonale forsvarssjefer til toppmøter cirka to ganger i året. NATOs generalsekretær og øverste administrative leder er Jens Stoltenberg, som tiltrådte stillingen den 1. oktober 2014 og forlenget sin periode som leder fram til 1. oktober 2024.

Medlemsland (32)

Albania, Belgia, Bulgaria, Canada, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og USA.

Webadresse: www.nato.int

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.