Leksikon

nordatlantiske råd, Det

Det nordatlantiske råd (eng. North Atlantic Council, fork. NAC) er NATOs høyeste politiske organ. Til daglig sitter ambassadører fra alle NATOs medlemsland i rådet. Det innkalles også til møter på høyere nivåer (kalt toppmøter el. ministermøter) der enten statsoverhoder, utenriksministere eller forsvarsministere fra medlemslandene deltar.
Rådets myndighet og beslutningskraft er uforandret, uavhengig av hvilket nivå møtene settes på. Beslutninger tas ved enstemmighet (konsensus). Det nordatlantiske råd er eneste organ som har sin myndighet direkte fra Den nordatlantiske traktat.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.